top of page

System rejestracji czasu pracy

Cloud Eye program rejestruje całkowity czas pracy od momentu włączenia komputera do jego wyłączenia. Przechowuje również dane z czasu pracy wszystkich pracowników, którzy go używają.

 

Dzięki temu w jednym miejscu znajdziesz wszystkie interesujące cię informacje, łącznie z przerwami w pracy, spóźnieniami i nadgodzinami.

Za pomocą Cloud Eye szybko i bezproblemowo zweryfikujesz:

  • godziny pracy pracowników

  • spóźnienia

  • nadgodziny

  • ilość oraz długość przerw

  • czas pracy offline

bottom of page