top of page
Search
  • Writer's pictureMateusz Stacel

Jakie kroki podjąć w celu poprawy terminowej realizacji zadań?

W dzisiejszych czasach terminowość realizacji zadań przez personel stanowi jeden z kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstw. Zarówno dla pracowników, jak i ich przełożonych, przestrzeganie ustalonych terminów jest niezwykle ważne dla efektywności pracy i osiągania celów biznesowych. Niestety wiele osób ma trudności z realizowaniem swoich obowiązków na czas, co może prowadzić do opóźnień, niezadowolenia klientów, spadku reputacji firmy i rosnących kosztów. W artykule przedstawimy kroki, jakie można podjąć, aby poprawić terminowość realizacji zadań przez zespół. Omówimy również praktyczne wskazówki, które pomogą w organizowaniu pracy, planowaniu zadań oraz skutecznym kontrolowaniu postępów działań zmierzających do osiągnięcia wyznaczonego celu.pracownik realizujący zadanie na czas


Konsekwencje niedotrzymywania terminów realizacji zadań przez pracowników


Niedotrzymywanie tzw. deadlinów poszczególnych zadań przez pracowników, może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji dla nich samych oraz całej firmy. W przypadku zleceń, w których ukończeniu bierze udział kilka osób, czasem opóźnienie z pracą nawet jednego członka teamu, może wpływać na etap prac innych i problemy z terminową realizacją projektu. Cierpi na tym wizerunek firmy oraz wpływa to na relacje z klientami. Jednak to nie jedyna negatywna konsekwencja braku terminowości. Często w takich sytuacji wzrastają koszty związane z danym projektem, firma generuje mniejsze zyski poprzez większą liczbę godzin pracowników lub konieczność zatrudnienia przez kierownika dodatkowych osób do pomocy.

Niedotrzymywanie terminów zleceń może prowadzić do wystąpienia konfliktów i napięć w zespole. Dlatego też ważne jest, aby Twoi pracownicy byli świadomi znaczenia terminowości pracy i mieli odpowiednie narzędzia i wsparcie w realizowaniu swoich obowiązków.Jakie są powodu niedotrzymywania terminów przez pracowników?


Brak terminowości jest jednym z najczęstszych problemów w miejscu pracy, które mogą prowadzić do opóźnień, naruszeń umów i niedotrzymania oczekiwań klientów. Istnieje wiele powodów, dla których pracownicy mogą nie być w stanie realizować swoich zadań na czas, to m.in.:

  • Niewłaściwe planowanie i organizacja pracy, co może prowadzić do przeładowania harmonogramu i braku czasu na realizację zadań.

  • Brak jasnych oczekiwań i sprecyzowanych celów, czego konsekwencją jest niejasność w zakresie zadań nieporozumienia i opóźnienia.

  • Brak dostępu do niezbędnych zasobów lub brak wsparcia ze strony menedżera w trakcie realizacji projektu.

  • Złe zarządzanie projektami przez lidera teamu. Wiąże się to z tym, że nakładają oni na niektórych pracowników zbyt dużo zadań do zrobienia.

  • Słabe umiejętności organizacyjne, które mogą wpływać na nieefektywne planowanie czasu oraz na przeładowanie harmonogramu zadań.

  • Brak motywacji, czego konsekwencją jest niższe zaangażowanie w pracę.

  • Prokrastynacja, odkładanie na później wykonywania mniej przyjemnych zadań, mimo iż są one pilne lub ważne.

  • Obniżenie poziomu koncentracji przez różnego rodzaju rozpraszacze, takie jak media społecznościowe. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat nieproduktywnego wykorzystania czasu pracy przez pracowników, przeczytaj artykuł: Co robią pracownicy na służbowych komputerach, kiedy szef nie patrzy?

Czy wiesz, że...

Prokrastynacja, czyli tendencja do odkładania swoich obowiązków na później, może powodować znaczne opóźnienia w realizacji projektu. Kiedy ludzie nie chcą lub nie potrafią zabrać się za wykonanie określonego zadania, często zajmują czas nieproduktywnymi zajęciami. Mogą przeglądać media społecznościowe, oglądać filmy czy grać w gry, zamiast skupić się na obowiązkach. Tymczasem, każde odkładanie pracy na później przyczynia się do spadku motywacji, wpływa na jakość pracy, efektywność, a także funkcjonalność całego zespołu.Czas to pieniądz, czyli jak zadbać o realizację obowiązków zespołu w terminie?


Czas to pieniądz - to popularne powiedzenie, które ma szczególne znaczenie w świecie biznesu. W dzisiejszych czasach tempo pracy jest bardzo szybkie, a wymagania stawiane przed pracownikami są coraz większe. Dlatego niezwykle ważne jest, aby zespół był w stanie efektywnie zarządzać swoim czasem i wykonać zadania w ustalonych przez przełożonych terminach. W tym celu należy odpowiednio zaplanować krok po kroku konkretne działania i zadbać o organizację pracy. Znaczenie będzie mieć także umiejętne delegowanie zadań przez menedżera, które pozwoli zapobiegać przeciążeniu niektórych pracowników z teamu. Warto również pamiętać o regularnej komunikacji wewnątrz zespołu, aby uniknąć nieporozumień i opóźnień w realizacji projektów. Wszystko to pozwoli na efektywną i sprawną pracę, co przekłada się bezpośrednio na wyniki firmy i jej rozwój.


Ustalenie priorytetów


Umiejętność poprawnego ustalenia priorytetów to kluczowy element w pracy zawodowej na wielu stanowiskach, pozwalający dopilnować realizacji zadań zgodnie z harmonogramem godzinowym. Pierwszym krokiem jest określenie, które sprawy są najważniejsze i wymagają więcej uwagi. Doświadczony i odpowiedzialny lider powinien przydzielać zadania, uwzględniając umiejętności i preferencje danego pracownika. Ważne jest, aby zapewnić każdemu członkowi zespołu jasne wytyczne dotyczące terminów i oczekiwań.


Zmniejszenie wpływu rozpraszaczy


Kolejnym krokiem jest identyfikacja czynników rozpraszających, które wpływają na efektywność zespołu. Mogą to być różnego rodzaju przeszkody, takie jak nieplanowane spotkania, niepotrzebne rozmowy, czy też wykorzystywanie internetu do prywatnych celów w godzinach pracy. Warto skoncentrować się na eliminacji tych czynników lub znalezieniu sposobów na zmniejszenie ich wpływu na pracę zespołu.Estymacja czasu trwania zadania


Aby specjalista z danego działu, mógł wykonywać swoje obowiązki na czas, menedżer musi dokładnie oszacować ilość czasu potrzebną na ich realizację. W celu zminimalizowania ryzyka opóźnień w realizacji projektu, przełożony powinien regularnie monitorować postępy prac, prowadzić ewidencję czasu pracy i w razie potrzeby dokonywać odpowiednich korekt w harmonogramie. Ważne jest również, aby umożliwić zespołowi elastyczność w wykonywaniu swoich zadań, na przykład poprzez pozostawienie marginesu czasowego na nieprzewidziane okoliczności.

Dbanie o odpowiednie oszacowanie czasu trwania zadań i regularne monitorowanie postępów prac, jest kluczowe dla ukończenia ważnych projektów w terminach.


Określ odpowiedzialność za rezultaty


Odpowiedzialność za rezultaty jest kluczowa dla każdej zespołowej pracy. Z tego względu każdy członek zespołu musi mieć świadomość swojej roli w osiągnięciu końcowego wyniku firmy. Dobrą praktyką jest wyznaczanie celów pośrednich, które będą służyć terminowości oddania dużego projektu.


Organizacja i kontrola czasu pracy


W dzisiejszych czasach, kiedy mamy do czynienia z rosnącą ilością obowiązków oraz coraz chętniej wybieraną pracą zdalną, ważne, aby pracownicy umieli odpowiednio zaplanować swoją pracę i efektywnie wykorzystywać czas. Organizacja to nie tylko wybór odpowiednich narzędzi, ale również dobór odpowiednich technik i metod pracy, które pozwalają nam na zwiększenie produktywności. Wyznaczenie odpowiedniego harmonogramu pracy, a także monitorowanie postępów w jego realizacji, umożliwia skuteczne zarządzanie zasobami, co przekłada się na efektywność działań oraz ich pomyślne zakończenie w ustalonym terminie.Gdy strach przed deadlinem nie działa... Jakie korzyści daje kontrola pracowników?Gdy sam deadline i strach przed nim nie wpływają na terminowość pracowników, kontrola zatrudnionych pracowników, będzie skutecznym narzędziem w zarządzaniu zespołem oraz sumiennym i terminowym wykonywaniu powierzonych im zadań. Może ona przyjąć różne formy, w tym monitoring czasu pracy, sprawdzanie postępów w wykonywaniu zadań oraz regularne spotkania indywidualne z podwładnymi. Dzięki temu menedżerowie mają lepszy wgląd w to, jakie obowiązki zostały wykonane, jakie są aktualne priorytety oraz gdzie należy skupić się na poprawie efektywności pracy. Jednym z takich narzędzi jest oprogramowanie monitorujące aktywność na komputerze. Gromadzone dane dają ogólny obraz tego, co robią pracownicy zarówno ci wykonujący obowiązki zawodowe w firmie, jak i w domu, czy używają programów licencjonowanych oraz ile czasu spędzają na poszczególnych stronach lub w aplikacjach. Dzięki temu mogą zidentyfikować potencjalne źródła rozproszenia uwagi i pomóc pracownikom w lepszym zarządzaniu czasem pracy.

Ten sposób kontrolowania pracowników może również pomóc w zapobieganiu nadużyciom oraz zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu pracy, poprzez nadzorowanie dostępu do wrażliwych informacji. Mimo że monitorowanie komputera pracowników może być postrzegana przez niektórych jako naruszenie prywatności, to jej odpowiednie stosowanie jest w stanie przynieść wiele korzyści zarówno w terminowości realizacji obowiązków, lepszej organizacji pracy jak i zwiększeniu efektywności i zysków dla firmy.Chcesz poprawić terminowość realizacji zadań przez pracowników w swojej firmie? Zarejestruj się i wypróbuj za darmo Cloud Eye.

Przeczytaj powiązane tematy na blogu:

2 views0 comments
bottom of page