top of page
Search
  • Writer's pictureMateusz Stacel

Kontrola czy zaufanie do pracowników? Jaki system przynosi lepsze wyniki?

W dzisiejszym biznesie menedżerowie i pracodawcy zmagają się z wieloma wyzwaniami związanymi z zarządzaniem zespołem pracowników. Jednym z kluczowych pytań, które zadają sobie, jest to, jaki system motywacji przynosi najlepsze wyniki. Kontrola jest często uważana za skuteczną metodę do osiągania określonych celów i zadań. Natomiast zaufanie do pracowników pomaga w budowaniu lojalności i długotrwałych relacji między personelem a pracodawcą. Czy oba systemy są możliwe do połączenia? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania i zastanowimy się, jakie są korzyści i zagrożenia związane w przypadku tych dwóch podejść. Zapraszamy do lektury.zdalny pracownik przed komputerem trzymający kawę w ręceSpis treści:

1 Z jakiego powodu przełożeni tracą zaufanie do pracowników?

2 Jaki jest wpływ kontroli na motywację pracowników?

3 Jak działa na pracowników nadmierna kontrola i brak zaufania? Nie przesadzaj z monitorowaniem podwładnych

4 Jak wdrożyć system kontroli pracownika zdalnego i stacjonarnego w firmie?

5 Kontrola czy zaufanie - jaki sposób zarządzania personelem powinni wybrać menedżerowie i szefowie?
Z jakiego powodu przełożeni tracą zaufanie do pracowników?


Pracodawcy oraz kierownicy tracą zaufanie do swoich pracowników z różnych powodów. Często jest to wynik nieodpowiedzialnych zachowań, braku lojalności. Do innych powodów należą:

  • nieprzestrzeganie terminów lub harmonogramów wykonywania zadań,

  • nieprzestrzeganie polityki firmy lub procedur,

  • nieefektywne wykonywanie zadań,

  • konflikty z innymi pracownikami, które psują atmosferę w pracy,

  • nielegalne lub nieetyczne działania,

  • nieprawidłowe wykorzystywanie sprzętu, takiego jak komputer,

  • nadużywanie przerw w pracy oraz zwolnień lekarskich,

  • ewidencja czasu pracy, niepokrywająca się z prawdziwą dostępnością pracownika.


Zaufanie to jeden z najważniejszych elementów relacji szef-pracownik. Jego utrata stanowi poważny powód do rozważenie zwolnienia, gdyż w firmie nie są mile widziane osoby, na których nie można polegać. Jeśli manager ma poważne wątpliwości, co do uczciwości lub rzetelności pracownika, może to negatywnie wpływać na funkcjonowanie całego zespołu. Wypowiedzenie umowy jednak następuje jedynie w przypadku, gdy wcześniejsze próby naprawy sytuacji - poprzez rozmowy i przeprowadzenie dodatkowych kontroli jakości pracy- nie przyniosły rezultatu.Czy wiesz, że...

Praca zdalna stała się powszechna w wyniku pandemii COVID-19. Swoboda pracy w takim systemie stwarza wiele możliwości do nadużyć, takich jak zakupy internetowe czy opieka nad dziećmi w czasie przeznaczonym na wykonywanie obowiązków zawodowych. Wyzwaniem dla pracodawców jest nie tylko zapewnienie osobom na home office odpowiedniego sprzętu, ale także kontrola pracownika zdalnego poprzez rejestrację czasu spędzonego przy komputerze, sprawdzanie wykonania zadań i monitorowanie aktywności w internecie.
Jaki jest wpływ kontroli na motywację pracowników?


Kontrola pracy jest ważnym elementem każdego przedsiębiorstwa, ponieważ umożliwia utrzymanie porządku i wpływa na efektywność. Dzięki niej ludzie mają poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Kontrola szefa i analiza wydajności pracowników wpływa na lepsze planowanie, organizację obowiązków i zarządzanie czasem, co zwiększa zaangażowanie i skuteczność wykonywanej pracy. Dodatkowo osoby, których postępy czy to w nauce, czy w projektach są monitorowane, wykazują większą motywację do podejmowania inicjatyw, rozwiązywania problemów. Przyczynia się to do rozwoju ich kompetencji i kwalifikacji. Kontrola pozwala także na uzyskanie feedbacku ze strony szefa czy menedżera, dzięki czemu członkowie zespołu mogą poprawić swoją pracę i osiągać znacznie lepsze wyniki. Umożliwia także ocenę efektywności pracowników, działań i procesów, co jest niezbędne do podejmowania decyzji, dotyczących dalszego rozwoju i doskonalenia firmy.
Jak działa na pracowników nadmierna kontrola i brak zaufania? Nie przesadzaj z monitorowaniem podwładnych


Warto jednak pamiętać, że nadmierna kontrola uczciwości pracowników w miejscu pracy, działa negatywnie.Częste telefony, ciągłe pytania odnośnie obecnego zajęcia, domaganie się raportów w trakcie projektu, czy nieustanne prośby o uzasadnienie danej czynności, prowadzą do frustracji, zdemotywowania i niższej efektywności pracy. Przede wszystkim ten sposób sprawdzania każdego pracownika sprawia, że mogą odczuć brak zaufania ze strony przełożonych, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia morale i motywacji. Monitorowanie każdego kroku pracownika może wywoływać stres i niepokój, a także spowodować, że zacznie on wątpić w swoje kompetencje. Efektem tego będzie brak inicjatywy i kreatywności podwładnych, ponieważ będą oni mniej skłonni do podejmowania ryzyka i wychodzenia poza swoje obowiązki. Dlatego ważne jest, aby zachować równowagę między nadzorem nad pracą a potrzebą autonomii personelu. Firmy powinny zapewnić odpowiednią swobodę działania, jednocześnie dostarczając narzędzia i procedury monitorowania czasu pracy pracownika, które pozwolą na skuteczne i efektywne wykonywanie obowiązków.Jak wdrożyć system kontroli pracownika zdalnego i stacjonarnego w firmie?


Zarządzanie personelem wymaga od liderów i menedżerów zarówno troski o podwładnych, jak i interesy firmy. Podstawą zaufania i poprawnego wdrożenia systemu kontroli jest jasna komunikacja i niezatajanie tego przed osobami, których to dotyczy. Szczególnie ryzykowne jest instalowanie ukrytego nadzoru nad pracownikami, gdyż moment, w którym dowiadują się oni, że są kontrolowani bez ich wiedzy, może wpłynąć na dalsze relacje szef-pracownik, a nawet doprowadzić do dużej rotacji personelu. Informując z wyprzedzeniem o nowych warunkach pracy, można uniknąć nieporozumień.


Kolejnym elementem jest ustalenie zakresu działań, które będzie obejmować kontrola pracownika przez pracodawcę. Następnie należy sprecyzować zasady i procedury, a także wybrać odpowiednie narzędzia np. do kontroli czasu pracy pracownika. Ważne jest, aby zespół był poinformowany o celach wprowadzenia zmian, a także obowiązkach związanych z ich funkcjonowaniem. Warto także okresowo przeprowadzać ocenę skuteczności systemu kontroli i wprowadzać ewentualne zmiany w celu jego usprawnienia.
Kontrola czy zaufanie - jaki sposób zarządzania personelem powinni wybrać menedżerowie i szefowie?


Wiele osób, których praca polega na zarządzaniu zespołem, zastanawia się, czy zaufanie może iść w parze z kontrolą pracy podwładnych. Nadmierny nadzór zniechęca, ale monitoring działań pracownika jest konieczny. Znaczenie ma tutaj perspektywa, gdyż to, co personel nazywa nadzorem nad jego działaniami, dla pracodawcy będzie informacją, która pomoże ulepszyć dotychczasowy sposób wykonywania obowiązków. W praktyce najlepsze wyniki mogą być osiągnięte przez połączenie obu podejść, stosując kontrolę tam, gdzie jest to konieczne, ale jednocześnie dając pracownikom autonomię i zaufanie, gdzie to możliwe.


Jako menedżer czy też szef zastanawiasz się, w jaki sposób możesz wpłynąć na produktywność lub kontrolować pracowników przy pracy zdalnej? Wcale nie musisz montować ukrytych kamer, skutecznym rozwiązaniem jest program do monitorowania aktywności komputera. Zapewni dostęp do statystyk czasu pracy pracownika przy monitorze, informacje o użytych aplikacjach oraz przeglądanych stronach internetowych. Wbrew temu, co wiele osób na początku uważa, może pomóc w budowaniu zaufania wewnątrz danego przedsiębiorstwa. Osoby na poszczególnych stanowiskach wiedzą, co mają robić i za co są rozliczani - nagradzani lub karani.Popraw efektywność swoich pracowników z Cloud Eye - oprogramowaniem do monitoringu komputera. Wypróbuj bezpłatnie już teraz!247 views0 comments
bottom of page