top of page

NOTA PRAWNA

https://www.monitoringfromcloud.pl/

Monitoring From Cloud LTD, Company Number: 13957355, Office
One,1 Coldbath Square, London, Farringdon, EC1R 5HL, United
Kingdom, Email : monitoringfromcloud@gmail.com , +48 730 260 692

Ochrona danych osobowych

1. Zobowiązujemy się do przestrzegania RODO i ustawy o ochronie danych z 2018
r.(UK), po jej uchwaleniu.
2. Z uwagi na to, iż Klienci podają swoje dane osobowe dobrowolnie, mają prawo dostępu
do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Szczegółowe warunki
powyższych praw zostaną wskazane w naszej Polityce Prywatności.
3. Więcej informacji na temat każdego z tych praw, w tym okoliczności, w których mają
one zastosowanie, można znaleźć w Wytycznych brytyjskiego Biura Komisarza ds.
Informacji (ICO) na temat praw osób fizycznych wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
4. Chcielibyśmy mieć możliwość rozwiązania wszelkich skarg, które masz, jednak masz
również prawo złożyć skargę do brytyjskiego organu regulacyjnego ds. Ochrony danych
("ICO") w sprawie sposobu, w jaki wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe. Ich strona
internetowa jest https://ico.org.uk/your-data-matters/raising-concerns/.
5. Ich strona internetowa zawiera również przydatne informacje na temat Twoich praw do

prywatności https://ico.org.uk/for-organisations/resources-and-support/your-data-
matters.

ADR
W mało prawdopodobnym przypadku, gdy nasz zespół ds. Relacji z klientami nie będzie w
stanie rozwiązać Twojej skargi, a Ty nadal nie będziesz zadowolony po zakończeniu naszej
procedury rozpatrywania skarg, możesz również skierować swoją skargę do RetailADR
(wcześniej "Rzecznika Ds. Handlu Detalicznego"), który jest certyfikowanym dostawcą
alternatywnych metod rozwiązywania sporów. RetailADR, 33 piętro Euston Towers, 286
Euston Road, Londyn, NW1 3DP, E-mail: enquiries@cdrl.org.uk – Web:
www.retailadr.org.uk , Tel: 0203 540 8063

Własność intelektualna

Wszystkie elementy strony https https://www.monitoringfromcloud.pl/ są i pozostają
intelektualną i wyłączną własnością Monitoringfromcloud. Nikt nie może powielać,
wykorzystywać ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób, nawet częściowo, elementów
witryny, niezależnie od tego, czy są one w postaci zdjęcia, logo, wizualizacji czy tekstu.

bottom of page