Search
 • Cloud Eye

Kontrola czasu pracowników

Updated: Feb 14Obowiązujące przepisy


Obowiązujące przepisy prawne nakazują każdemu pracodawcy rejestrować czas pracy pracowników firmy. Dzięki temu przełożeni są w stanie wykorzystać i poznać czas pracy swoich zatrudnianego personelu. Z perspektywy pracowników taka opcja rejestracji daje każdemu z nich dostęp do wykazu przepracowanych godzin i gwarancję, że otrzyma wyplate za wszystkie przepracowane godziny. Elektroniczna Rejestracja Czasu Pracy to najlepsze rozwiązanie dla obu stron. Zastosowanie kontrolii komputera pracownika znacznie zmniejsza koszty prowadzenia firmy.


Wiele osób zastanawia się, czy monitoring komputera jest legalny?

- Odpowiedź jest jednoznacznie twierdząca. Nasza aplikacja umożliwia legalną kontrolę komputera pracownika. Najnowsze rozwiązania prawne, które służą za podstawę stosowania monitoringu komputerów, znajdują się w art. 223 Kodeksu Pracy. Zgodnie z nim, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej), jak również inne formy monitoringu – gdy ich zastosowanie jest konieczne dla zapewnienia prawidłowej organizacji pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych narzędzi, czyli komputerów służbowych.


Rejestracja czasu pracy.


Zastosowanie naszego systemu kontrolii rejestracji czasu pracy niesie za sobą wiele korzyści dla użytkowników. Najważniejsze korzyści naszego programu to:

 • bezkonfliktowe działanie - program jest wydajny i uniwersalny, jego praca nie wpływa negatywnie na system,

 • umożliwia raportowanie braku aktywności myszki powyżej x czasu,

 • umożliwia raportowanie braku aktywności klawiatury powyżej x czasu,

 • rejestruje ilość naciśniętych klawiszy,

 • umożliwia monitorowanie komputera nielimitowanej liczby pracowników,

 • automatyczne tworzenie przejrzystych raportów aktywności,

 • monitoring komputera w czasie rzeczywistym,

 • możliwość mierzenia czasu spędzonego poza monitorem,

 • pomiar efektywności pracy,

 • niewidoczne monitorowanie komputera.


Ewidencja czasu pracy.


Urządzenie rejestrujące czas pracy umożliwia obliczenie czasu, jaki osoba zatrudniona spędza w pracy. Umożliwia nam także kontrolę zleceń, czyli poszczególnych zadań. Tego typu moduł jest najczęściej stosowany w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych. W przypadku papierowych indeksów, wielu pracowników może obawiać się o błąd, tutaj nie ma o tym mowy. Dane rejestracji czasu pracy są w pełni jawne i każdy pracownik ma do nich wgląd. Dzięki temu może on sam kontrolować swoje działania zawodowe.


Kolejną zaletą jest to dużo sprawniejsze planowanie pracy. Ten system pozwala nam rejestrować nadgodziny, przysługujące pracownikom dni urlopu, a jeśli których z nich część wykorzysta, to wszystko zostanie odnotowane. Ostatnia zaleta przydaje się w szczególności w przypadku niezdyscyplinowanych pracowników. Możemy łatwo uzyskać raport o wszystkich spóźnieniach czy nieobecnościach. Dlatego pracownicy powinni pracować rzetelniej i zgodnie z godzinami pracy.


Co potrzebujemy?


39 views0 comments

Recent Posts

See All