Search
  • Cloud Eye

KONTROLA KOMPUTERA PRACOWNIKA - DLACZEGO SIĘ OPŁACA?

Monitoring komputera przynosi szereg korzyści, zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, dlatego w coraz większej liczbie firm, zatrudnione osoby są zadowolone, że tego typu rozwiązania są wdrażane. Jeśli chodzi o zalety po stronie pracodawcy, najistotniejsza to ograniczenie ryzyka wycieku danych. W dobie Internetu jest to powszechne, a przecież jest to najważniejszy zasób każdego przedsiębiorstwa.Dlatego też monitorowanie udostępnianych plików oraz podłączania urządzeń zewnętrznych jest bardzo skuteczną metodą zapobiegania wyciekowi. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, łatwo ją udowodnić. Ponadto, kontrola komputera pracownika przekłada się na poprawę efektywności pracy. Odwiedzanie stron, tj. Facebook czy Instagram zazwyczaj jej nie sprzyja, dlatego wprowadzenie jasnych zasad w tym zakresie oraz rozliczanie pracowników jest konieczne.


Ponadto, pracodawca ma możliwość dokładnego naliczania czasu pracy. Po stronie pracownika należy wskazać przede wszystkim wolność wyboru miejsca pracy. Zgadzając się na monitoring komputera, pracownik może wykazać, że jego działania poza biurem są równie wartościowe co w firmie. Jednocześnie, wszelkie awarie techniczne, brak w dostępie do Internetu, zostaną udokumentowane i nie będą traktowane jak nieuzasadnione opuszczenie stanowiska. Widać zatem wyraźnie, że oprogramowanie do monitoringu komputera przynosi korzyści każdej ze stron i umożliwia efektywną i satysfakcjonującą pracę.

13 views0 comments

Recent Posts

See All