top of page
Search
 • Writer's pictureMateusz Stacel

Jakie są najważniejsze wyzwania pracy zdalnej?

Jeszcze kilka lat temu możliwość pracy w modelu home office była dana tylko wąskiej grupie osób. Pandemia COVID-19 i lockdown zmusiły wiele firm na przejście na model w pełni zdalny lub hybrydowy. Dziś praca w takiej formie na stałe została wpisana w sposób funkcjonowania wielu organizacji. Choć możliwość realizacji obowiązków zawodowych w domu ma wiele zalet, dla pracodawców wiąże się z wyzwaniami, którym muszą sprostać w celu zapewnienia przedsiębiorstwom dobrych wyników. W poniższym artykule omówimy wiele z nich oraz podpowiemy, jak sobie z nimi radzić.śpiący pracownik przy komputerze w pracy zdalnej


 1. Praca zdalna pożądana przez pracowników, ale nie zawsze najlepsza dla pracodawców

 2. Jakie są zalety pracy zdalnej dla pracowników?

 3. Praca zdalna - jakie są współczesne wyzwania dla pracodawców?

 4. Zapewnienie bezpieczeństwa danych

 5. Utrudniona komunikacja w pracy zdalnej

 6. Zarządzanie zespołem na odległość

 7. Ewidencja czasu pracy

 8. Produktywność i rozproszenie uwagi

 9. Ustalanie priorytetów i zarządzanie projektami

 10. Jak utrzymać mobilizację w pracy zdalnej?


Praca zdalna pożądana przez pracowników, ale nie zawsze najlepsza dla pracodawcówWedług raportu opublikowanego przez portal Pracuj.pl, ludzie chętniej aplikują na stanowisko, jeśli mogą wybrać formę pracy. Ogłoszenia, w których jest informacja o możliwości pracy zdalnej, postrzegane są jako bardziej atrakcyjne, a kandydaci częściej wysyłają swoje CV. Dane z raportu jasno świadczą o tym, że wprowadzony na czas pandemii home office, zyskał dużą popularność i wiele osób chciałoby jego kontynuowania lub przejść na pracę hybrydową. Według prognoz Światowego Forum Ekonomicznego telepraca i związana z nią elastyczność, są czynnikami, które w najbliższych latach będą znacząco wpływać na przemiany modeli biznesowych w różnych branżach.

Jednak wśród pracodawców, menedżerów temat ten budzi różne emocje i stawia wiele problemów, wymagających rozwiązania. Z jednej strony zapewnia oszczędność kosztów, związanych z eksploatacją przestrzeni biurowej, nieograniczoną możliwość doboru pracowników z całej Polski, a z drugiej rodzi wyzwania, takie jak monitorowanie czasu pracy, zarządzanie teamem na odległość czy utrzymanie efektywności zespołu rozproszonego.
Jakie są zalety pracy zdalnej dla pracowników?Praca zdalna niesie wiele korzyści dla pracowników, takich jak:


 • Elastyczność czasu - pozwala na większe dostosowania czasu realizacji obowiązków do harmonogramu życia prywatnego.

 • Oszczędność kosztów dojazdu - znacząco zmniejsza się czas potrzebny na dotarcie do biura i powrót do domu.

 • Większa samodzielność w organizacji pracy zdalnej

 • Większa odpowiedzialność za efektywność i jakość wykonanej pracy zdalnej.

 • Możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie, co pozwala na większą swobodę i elastyczność w planowaniu urlopów i wyjazdów.

 • Zwiększa szanse na zatrudnienie ludzi, którzy wcześniej mieli trudności ze znalezieniem pracy, np. osób z niepełnosprawnościami lub z mniejszych miast, które nie chcą lub nie mogą przeprowadzić się do większych aglomeracji.Praca zdalna - jakie są współczesne wyzwania dla pracodawców?Rosnące trendy w kierunku pracy zdalnej spowodowały szybką improwizację zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników. Oferując pewne korzyści, firmy muszą stawić czoła wyzwaniom związanym z wykonywaniem pracy w domu i opracować wdrażanie nowych rozwiązań, gdyż powrót do modelu realizacji zadań sprzed pandemii, wydaje się już niemożliwy. Mimo plusów i minusów zarządzania zespołem rozproszonym coraz więcej firm decyduje się przejść z pracy biurowej na model hybrydowy. Choć organizacyjnie wymaga to odpowiednich strategii rozliczania czasu i narzędzi do komunikacji. Do wyzwań takiej pracy należy wiele różnych aspektów.Zapewnienie bezpieczeństwa danych


Jednym z głównych wyzwań pracy z domu wszystkich lub tylko części pracowników jest zagwarantowanie odpowiedniego sprzętu, aby mogli oni wykonywać swoje zadania bez przeszkód oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych. Kiedy personel korzysta z prywatnych komputerów i sieci domowych, ryzyko naruszenia prywatności i kradzieży danych znacznie wzrasta. Aby zadbać o ochronę danych, organizacje muszą opracować polityki bezpieczeństwa, dostarczyć odpowiednich narzędzi, m.in. VPN-y i oprogramowanie antywirusowe, zapewnić szkolenia oraz kontrolować poczynania pracowników na home office.Utrudniona komunikacja w pracy zdalnej


Bez codziennej interakcji twarzą w twarz, pracownicy zdalni muszą polegać na innych środkach komunikacji, takich jak e-mail, czat, wideokonferencje i inne aplikacje. Jednak te narzędzia mogą być mniej skuteczne niż osobiste spotkania i prowadzić do nieporozumień wśród pracowników lub problemów z jasnością przekazywanych informacji. Ponadto brak możliwości szybkiego zwrócenia się do kolegi czy przełożonego o pomoc, często skutkuje opóźnieniem w realizacji projektów. Pojawia się także problem z wdrażaniem nowych osób, gdyż komunikacja online spowalnia naukę i potęguje izolację.Czy wiesz, że...


Home office lub hybrydowy model pracy często wiążą się z problemami z zachowaniem równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Brak wyraźnego podziału może prowadzić do wypalenia i zwiększonego stresu pracowników. Pracodawcy powinni podjąć odpowiednie kroki, aby zagwarantować zatrudnionym osobom odpowiednie warunki, zapewniające odpowiednią kondycję i zdrowie psychiczne. Warto także zachęcać personel do wykorzystywania urlopów i dni wolnych oraz przestrzegać norm dotyczących czasu pracy.Zarządzanie zespołem na odległość


Wyzwania pracy zdalnej dotyczą nie tylko samodyscypliny, ale również problemów związanych z zarządzaniem zespołem na odległość. Brak bezpośredniego kontaktu między członkami teamu, może prowadzić do kłopotów z delegowaniem zadań i egzekwowaniu ich realizacji. W warunkach pracy zdalnej trudniej jest kontrolować i motywować podwładnych.

Ponadto, różnice czasowe, kulturowe i językowe wpływają na efektywność pracy i wzajemne zrozumienie. Zarządzanie pracownikami zdalnymi wymaga od liderów i managerów specjalnych umiejętności i podejścia. Powinni stworzyć środowisko, które sprzyja współpracy, budowaniu relacji i podtrzymaniu kultury organizacyjnej. Ważnym elementem jest także odpowiednie monitorowanie pracy zespołu, w tym celu warto korzystać z różnych narzędzi i programów, takich jak program do monitorowania komputera pracownika.Ewidencja czasu pracy


W biurze, pracownicy mają stałe godziny pracy, czas rozpoczęcia i zakończenia jest kontrolowany, a przerwy obiadowe ustalone. W przypadku pracy zdalnej, ludzie mają większą swobodę w ustalaniu harmonogramu, ale jednocześnie tracą kontrolę nad swoim czasem pracy. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy w swoich firmach byli w stanie śledzić godziny wykonywania zadań i przerwy. System rejestracji czasu pracy daje jasny obraz tego, ile godzin pracownicy, pracujący zdalnie, rzeczywiście spędzają na wykonywaniu obowiązków zawodowych i jak długo są offline.Produktywność i rozproszenie uwagi


Jednym z najczęściej poruszanych tematów wykonywania pracy zdalnej jest produktywność, czyli zdolność do skutecznego realizowania zadań. W domu pracownik może czuć się bardziej swobodnie, jednocześnie wiąże się to z większym narażeniem na rozpraszacze, takie jak przeglądanie social mediów czy robienie zakupów online w godzinach pracy. Marnowanie czasu przeznaczonego na obowiązki zawodowe może negatywnie wpływać na efektywność i jakość pracy. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Co robią pracownicy na służbowych komputerach, kiedy szef nie patrzy?

Osoby, pracujące z domu muszą również zwiększyć swoją samodyscyplinę i organizację, w celu efektywnego zarządzania czasem i zadaniami. Ponieważ często nie mają stałego nadzoru ze strony przełożonych.Ustalanie priorytetów i zarządzanie projektami


Wykonywanie obowiązków służbowych w zaciszu domowym ma wiele benefitów, takich jak choćby elastyczność. Jednak duża samodzielność powoduje, że pracownicy często mają problemy z ustaleniem priorytetów swoich zadań i zaplanowania działania zgodnie z oczekiwaniami przełożonych. Niejednokrotnie w trakcie spotkań online deklarowane są założenia projektów, o których wiele osób później zapomina. W konsekwencji najpilniejsze zadania nie zostaną zrealizowane na koniec miesiąca.Jak utrzymać mobilizację w pracy zdalnej?Praca zdalna stała się standardem po okresie pandemii, a dla pracodawców istotne jest, aby koncentracja, motywacja i efektywność były na najwyższym poziomie. Jednym z narzędzi, które skutecznie może pomóc, jest program do monitorowania pracy zdalnej na komputerze Cloud Eye. Pozwala on na śledzenie w czasie rzeczywistym aktywności pracowników nie tylko w modelu pracy zdalnej, ale także tych w biurze. Kontroluje czas spędzony w pracy, korzystanie z różnych programów i przeglądanych stron internetowych, ale co ważne bez naruszenia prywatności, co sprawia, że jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Więcej informacji na temat tego, jaka aktywność na komputerach pracowników może być monitorowana, przeczytasz w artykule: Jak monitorować komputery pracowników bez szkody dla ich prywatności?Skorzystaj z Cloud Eye i zadbaj o efektywność pracy oraz bezpieczeństwo danych na Home Office. Zarejestruj się już teraz i przetestuj za darmo program do monitorowania komputera

127 views0 comments
bottom of page